Inloggningsområde

 

Vi ställer alltid upp!

Har du frågor om våra produkter och tjänster?

Ring oss på:

08-444 16 70

Eller mejla oss på: serviceanti spam bot@grenkeanti spam bot.se

 

 

 
 

Leasa bättre med Ramavtal

Njut av det fullständiga paketet från GRENKE: Full flexibilitet + planeringssäkerhet + fördelaktiga villkor = Ramavtal. Processen är lika enkel som beräkningen. Övertyga dig själv. Klicka här och starta videon.

 
 

Ett ramverk för dina idéer: Tjäna på varje enskilt avtal

Hos små och medelstora företag är leasingplanerna sällan omfattande. Tvärtom är det så att det hela tiden uppstår  behov av små och ännu mindre anskaffningar, oberoende av varandra. Det är grunden för GRENKEs idé med dispo-ramöverenskommelse. Tack vare det kan flera mindre avtal i ekonomiskt avseende behandlas som ett enda, större.

Hur går det till? Tillsammans med din GRENKE-konsult lägger du upp en årsbudget för de planerade IT-investeringarna. Om de uppgår till ett totalt anskaffningsvärde på 25 000 euro eller mer, får du förmånsvillkor för varje enskilt avtal. Det innebär att du under de överenskomna tolv månaderna kan leasa alla möjliga produkter oberoende av varandra, och då kan du inom ramen för en "storbeställning" till och med göra  så små anskaffningar som på 500 euro. När och hur mycket du vill investera inom den tidsramen bestämmer du själv alltefter behov och verksamhetsutveckling.

Med det här avtalet får du möjlighet att finansiera investeringar när det gäller såväl kontors-, kopierings- eller telekommunikationsteknik som medicinsk teknik och säkerhetsteknik. Du kan också införskaffa kontorsutrustning och -maskiner. För varje enskilt leasingobjekt väljer du lämpligaste löptid och avtalsutformning – och alltid på de förmånliga villkor som denna dispo-ramöverenskommelsen ger.