Inloggningsområde

 

Vi ställer alltid upp!

Har du frågor om våra produkter och tjänster?

Ring oss på:

08-444 16 70

Eller mejla oss på: serviceanti spam bot@grenkeanti spam bot.se

 

 

 
 

Den personliga kontakten är viktig: Din GRENKE-säljare

När det gäller ekonomi vänder man sig inte till vem som helst. Viktiga investeringsbeslut fattar man inte utan vidare. För oss på GRENKE är det därför viktigt att föra ett förtroendefullt samtal med våra kunder på den egna orten och platsen, vi tar oss tid till det. Som vår kund har du en personlig kontaktperson, som känner till dina behov och intressen och vars uppgift är att utveckla ett leasingalternativ som passar ditt företag, både vad gäller själva objektet, finansieringen och den tillhörande livscykelservicen.

 

De goda villkoren, den stora flexibiliteten och den enkla hanteringen är vad som kännetecknar GRENKE:s leasing. Prova oss. Vi ser fram emot att träffa dig.

 

Ett ramverk för dina idéer

Hos små och medelstora företag är leasingplanerna sällan omfattande. Tvärtom är det så att det hela tiden uppstår behov av mindre anskaffningar, oberoende av varandra. Det är grunden för GRENKEs idé med dispo-ramöverenskommelse. Tack vare det kan flera mindre avtal i ekonomiskt avseende behandlas som ett enda, större. Läs mer