Inloggningsområde

 

Vi ställer alltid upp!

Har du frågor om våra produkter och tjänster?

Ring oss på:

08-444 16 70

Eller mejla oss på: serviceanti spam bot@grenkeanti spam bot.se

 

 

 
 

Medicinsk teknik: Leasing som väg till diagnos.

Den ständigt ökande konkurrensen när det gäller medicinska tjänster gör att även patienternas förväntningar ökar. Då handlar det inte bara om att de vill ha större yrkesskicklighet utan också att den medicinska utrustningen är av modernaste slag.

Utvecklingen inom detta område utvecklas ständigt att en nyinköpt apparatur kan vara föråldrad redan efter tre år. Detta innebär att läkaren och andra vårdinrättningar ställs inför hittills okända utmaningar, eftersom ny utrustning alltid innebär att man binder kapital.

Här kan leasing erbjuda den perfekta lösningen. Nya system kan införskaffas samtidigt som den månatliga kostnaden hålls på en känd och konstant nivå. På så sätt belastas inte balansräkningen, och om man inte har bruk för systemet när avtalet har löpt ut, kan det helt enkelt återlämnas och ge plats för ett nytt.

Patienterna förväntar sig bästa möjliga behandling och pålitliga diagnoser. Genom leasing kan du ge dem precis det, tack vare möjligheten att alltid använda den senaste tekniken. Se till att alltid ligga steget före konkurrensen!