Inloggningsområde

 

Vi ställer alltid upp!

Har du frågor om våra produkter och tjänster?

Ring oss på:

08-444 16 70

Eller mejla oss på: serviceanti spam bot@grenkeanti spam bot.se

 

 

 
 

Ingenting kan ersätta kvalitet

Våra förväntningar när det gäller kvalitet är höga: Vi vill erbjuda våra samarbetspartners och kunder förstklassiga tjänster. Därför har vi infört ett kvalitetsledningssystem, och det testar vi regelbundet. Resultatet är att GRENKEs kvalitetsledning är certifierad enligt EN ISO 9001:2015. (PDF, 221 kB)

 

Den utmärkelsen ser vi som både en sporre och en förpliktelse, och det gör att vi ständigt arbetar på att förbättra våra produkter och vår service. Sedan vår första auditering, den 10 juni 1998, strävar vi hela tiden efter att höja företagets kvalitet.

 

Certifieringen innebär att vi med jämna mellanrum kontrolleras av oberoende organisationer, och TÜV Management GmbH intygar att GRENKE har ett ledningssystem som fungerar exemplariskt. Därvid spelar våra högre chefer en viktig roll. De är medvetna om sin funktion som förebilder och motiverar sina medarbetare till att ge service på högsta nivå. Genom workshops och internutbildning bedriver vi en kontinuerlig förbättringsprocess.