Inloggningsområde

 

Vi ställer alltid upp!

Har du frågor om våra produkter och tjänster?

Ring oss på:

08-444 16 70

Eller mejla oss på: serviceanti spam bot@grenkeanti spam bot.se

 

 

 
 

En vision blir till ett företag

Företagare är även visionärer: Wolfgang Grenke insåg 1978 att leasing för kontorskommunikation var en outforskad marknad och grundade GRENKE som en enskild firma i Baden-Baden. Så inleddes en framgångssaga som ständigt byggs på med nya avsnitt.


Under det första året ombesörjde han tillsammans med två medarbetare 21 leverantörer och 198 leasingavtal. Men redan då insåg han att leasing av IT- och kontorsutrustning – alltså objekt med jämförelsevis låga anskaffningsvärden ("small ticket") – en nischad marknad med enorm potential.

 

1990 var GRENKE ett av de första leasingföretagen som etablerade ett företag i dåtidens Östberlin. Under de följande sex åren följde åtta dotterbolag i Tyskland och den första etableringen utanför gränserna, i Österrike. Nu betjänar GRENKE kunder även i Schweiz, Frankrike, Nederländerna och Italien.


I december 1997 omvandlades företaget till ett aktiebolag, som i april 2000  börsnoterades. Sedan mars 2003 är GRENKE listat på SDAX. Under hela denna resa har dock företaget alltid hållit fast vid sin ursprungliga filosofi och sitt strategiska tänkande.