Lita på erfarenheten: GRENKE-gruppen.

Vårt företags historia börjar 1978 i sydtyska Baden-Baden. Wolfgang Grenke insåg att leasing för kontorskommunikation var en outforskad marknad och grundade sitt företag som en enskild firma. Ur denna vision har så småningom en företagsgrupp vuxit fram vars tjänsteutbud – leasing, finansiering och factoring – efterfrågas på hela den europeiska marknaden.

 

Leasing har hela tiden utgjort vår kärnverksamhet. Inom Small Ticket IT-Leasing är GRENKE den marknadsledande finansieringsspecialisten. Skälet är enkelt. Vi vet vad som är viktigt för små och medelstora företag som ditt. Personlig rådgivning och omsorg, skräddarsydda finansierings- och servicemodeller och en smidig organisation som på ett effektivt sätt även sköter de minsta avtalen. Det är en inriktning som vi har haft ända sedan starten. Den har givit oss styrka i konkurrensen och på det sättet kommer GRENKE-gruppen att fortsätta. Inom alla områden – leasing, finansiering eller factoring – ser vi oss som de små och medelstora företagens partner.

 

Vårt tack till kunderna för deras förtroende är vår tillförlitlighet. GRENKE finns när du behöver oss och där du behöver oss – över hela Europa.