Inloggningsområde

 

Vi ställer alltid upp!

Har du frågor om våra produkter och tjänster?

Ring oss på:

08-444 16 70

Eller mejla oss på: serviceanti spam bot@grenkeanti spam bot.se

 

 

 
 

Räkna med varumärkeseffekten

Företag som saknar idéer kommer förr eller senare inte att ha någon framtid. Idéer är nämligen den viktigaste faktorn när det gäller konkurrens, och de är kärnan hos varje starkt varumärke. Likt ett företag som vill vara med och skapa framtiden på sin marknad har GRENKE höga ambitioner: Vi ska alltid ta vara på de möjligheter som marknaden erbjuder. Genom att vara inriktade på framtiden skaffar vi oss förutsättningar för tillväxt. En del av den strategin är att etablera vårt företag som ett europeiskt varumärke.


GRENKE har redan tagit de första stegen mot det målet: Genom vår kundinriktade diversifiering – leasing, finansiering och factoring på ett och samma ställe – och vår målmedvetna expansion på den europeiska marknaden har vi berett marken för framtida framgångar. På så sätt skapar vi de två centrala förutsättningarna för målet på medellång sikt: att etablera oss som ett kraftfullt europeiskt varumärke.


För det första är vi på god väg att inta en unik position inom vårt segment av den europeiska marknaden: Vi vill vara den drivande kraften på vårt marknadssegment och bli den ledande leverantören av finansieringstjänster för små och medelstora företag. Som specialist när det gäller finanstjänster har vi ambitionen att hela tiden bli bättre på att förstå våra kunders behov och önskemål. På så sätt kan vi utföra ett arbete som håller både hög och jämn kvalitet.


För det andra förknippas vårt företag och dess tjänster sedan decennier av både leverantörer och slutkunder med gedigna värderingar, som tydligt profilerar oss inom konkurrensen och som i det dagliga arbetet innebär verkliga fördelar. Vi kommer med attraktiva anbud, enkla processer, personligt bemötande, kundoptimerade villkor och maximal kundnärhet – för oss är våra kunder i Europa ständigt närvarande och aktiva. GRENKE-gruppen kombinerar sakkunskap och expertis med lång branscherfarenhet, och vi har både kompetensen och resurserna för att kunna ta hand om våra kunder på ett sätt som ger dem största möjliga tillfredsställelse.


Sammantaget gör de här framgångsfaktorerna – attraktiva anbud, väl definierade målgrupper, ledande marknadsställning, tydliga värderingar – att vi har en unik ställning. I framtiden kommer vi satsa ännu mer på att utnyttja de faktorerna i vår kommunikation, till nytta för våra aktieägare, handelspartner och kunder.

 

Regional närvaro och närheten till kunderna är och förblir en viktig ingrediens i vårt varumärke