Inloggningsområde

 

Vi ställer alltid upp!

Har du frågor om våra produkter och tjänster?

Ring oss på:

08-444 16 70

Eller mejla oss på: serviceanti spam bot@grenkeanti spam bot.se

 

 

 
 

Din kundportal: direkt tillgång till dina avtal

Kundportalen ger dig ett enkelt och transparent sätt att förvalta dina avtal. I din kundportal finns alla relevanta data som rör dina avtal hos GRENKE tillgänliga efter ett par klick. På de olika menypunkterna kan du läsa om exempelvis löptider, avtalsnummer och avtalstyper. Naturligtvis finns även dina fakturor tillängliga i portalen. Dem kan du enkelt skriva ut eller ladda ned som pdf-filer.

 

De viktigaste funktionerna:

  • Läsa, ladda ned och skriva ut avtalsunderlag ;
  • Ändra adress och bankförbindelse;
  • Göra skadeanmälan;
  • Läsa, ladda ned och skriva ut digitala fakturor
 

Elektronisk signatur

Som en särskild service erbjuder GRENKE digital fakturering med elektronisk signatur. De uppfyller alla lagens krav för skatteavdrag. På så sätt blir fakturaarkiveringen enklare, och revisionskostnaderna sjunker eftersom fakturorna när som helst kan hämtas och granskas.

 

Snabb hjälp vid skadetillfällen

Vad gör man om något oförutsett händer? På kundportalen kan du t.ex. skicka en skadeanmälan direkt via nätet till vår försäkringsavdelning. På så sätt påskyndas processen med reglering av en skada avsevärt.

 

Enkel registrering, omedelbara fördelar

Ta reda på fördelarna med kundportalen och registrera dig här med ett par klick. Klicka på "Registrering" och följ ytterligare instruktioner på hemsidan.