Inloggningsområde

 

Vi ställer alltid upp!

Har du frågor om våra produkter och tjänster?

Ring oss på:

08-444 16 70

Eller mejla oss på: serviceanti spam bot@grenkeanti spam bot.se

 

 

 
 

Fördelarna med leasing

I samarbetet med sina kunder och partner har GRENKE framförallt ett mål:
att bygga upp långsiktiga och givande relationer som är till nytta för alla parter.

Detta är vad du kan vänta dig av GRENKE:

         :: enkel och snabb hantering
         :: personligt bemötande på plats
         :: kundoptimerade villkor

Leasing blir allt mer populärt. Redan i dag är leasing en viktig del i den finansiella strategin för många företag. Men exakt vilka fördelar innebär den?

Här är fyra goda skäl till varför du bör välja leasing:

1.) Den är bra för likviditeten.
Leasing skyddar det egna kapitalet och ger högre kreditvärdighet hos bankerna. Ett högpresterande IT-system är inte billigt: det tär på likviditeten och kan kräva omfattande kreditförhandlingar med banken eller leverantören. Leasing, däremot, påverkar varken kreditutrymmet hos finansiärerna eller balansräkningen. Eftersom utrustningen förblir leasingföretagets egendom, förblir förhållandet mellan eget kapital och balansen detsamma. Sammanfattningsvis: Du har tillgång till den senaste tekniken och förbättrar samtidigt kreditvärdigheten, balansräkningen och därmed företagets kreditvärdighet.

2.) Bättre planeringsunderlag.
Att leasa innovativ IT-utrustning är god hushållning av knappa resurser. Orsak: Medan du betalar tjänar du pengar på den inköpta utrustningen. I stället för höga engångskostnader, som tar lång tid att tjäna in, gör du regelbundna avbetalningar – och det gör du med intäkter som du tjänar in genom att använda tekniken i fråga. Alltså förbättras ekonomin redan från dag ett. Utöver den här fördelen med Pay-as-you-earn får du också bättre planeringsunderlag. De konstanta avbetalningarna är förutsägbara, återkommande utgifter.

3.) Du kan göra större investeringar tidigare.
I stället för höga inköpskostnader får du små avbetalningar. Verksamhetsutvecklingen kräver ofta användning av ny teknik. För att vara ett framgångsrikt företag måste du alltså löpande investera i senaste informationsteknik. Men sådana inköp binder kapital, och de korta innovationscyklerna betyder att många utrustningar är föråldrade innan de har skrivits ner. Lösningen: GRENKEs leasingerbjudande. Tack vare låga månatliga avbetalningar kan du investera i ny teknik precis när den behövs. På så sätt klarar du konkurrensen.

4.) Ger flexibilitet.
Tack vare GRENKEs utbytesmöjlighet kan du se till att alltid ha senaste tekniken. Om du köper informationstekniken sitter du med samma teknik under flera år. Men tekniken utvecklas, precis som företaget. Därför erbjuder GRENKE leasing med utbytesmöjlighet. Om det på marknaden dyker upp kraftfullare eller mer ekonomisk utrustning än den du leasar, kan du under avtalstiden – ibland även utan högre kostnad – byta ut leasingobjektet. Om företaget eller teknikbehovet växer, kan leasingavtalets omfattning växa i samma takt.

 

Digital faktura istället för pappersfaktura.

Byt från pappersfaktura till digital faktura i din kundportal. Det är inte bara bättre för miljön, du spar också tid. Läs mer om digital faktura här.